Företaget

Pyro Smålands Krutbruk AB är Skandinaviens ledande tillverkare av pyrotekniska specialeffekter. Företagets pyroteknik används såväl civilt som militärt.

Bolaget importerar och försäljer även konsumentfyrverkeri till allmänheten och har specialdesignade servicearrangemang kring valborg och nyår.

Jonas Grahn

Företaget är representerat i Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

Pyro Smålands Krutbruk AB tillverkar 80 % av sina pyrotekniska specialeffekter på egen anläggning i Braås vilken omfattar 3000 kvadratmeter under tak och c:a 7 hektar skyddsområde med tillhörande test- och skjutplatser. Näst intill alla konsumentfyrverkerier importeras från samarbetsfabrik i Kina.

Bolaget har även meriterande och licensierande kursverksamhet och kan dessutom skräddarsy pjäser efter kundens önskemål. Att biträda vid övningsverksamhet och filminspelningar är även detta ett verksamhetsområde.

Företaget är agenter för PYROCLOCK i Sverige.

Skyliftbild Krutbruket-Kruthuset 18 nov 2001 Skyliftbild Kruthuset 18 nov 2001 Kassaavdelningen på Kruthuset Cafeterian på Kruthuset Receptionen på Kruthuset Kinautställningen på Kruthuset Utställningen på Kruthuset Norra branddammen maj 2002 Kruthuset sett från väster maj 2002 Södra branddammen maj 2002 Strandpromenaden samt del av Mörrumsån maj 2002 Strandpromenaden västra skyddsområdet samt krutbruksviken maj 2002 Krutbruksviken sett från taket på Kruthuset maj 2002 Korvförsäljningen på DEMO-platsen DEMO-Högkvarteret och del av Krutbruksskogen DEMO-Högkvarter Del av Högbron över mindre åfåran Mörrumsån på västra skyddsområdet Ingång till DEMO-platsen och i bakgrunden Krutbruksviken Kontoret Exibition office Aug 04 The Powder House west Aug 04 The Powder House from south Aug 04 The Powder House Aug 04 The Sign Powder House Aug 04 The Entrance Office Powder House Aug 04 The 300 years old Stone Lamp Aug 04 The entrance to DEMO site Aug 04 The DEMO Headquarter Aug 04 The Youth DEMO site Aug 04 The DEMO site Aug 04 The rocket launcher DEMO site Aug 04 Timber after the Gudrun tyfon Jan 05 pic 1 Timber after the tyfon Gudrun Jan 05 pic 2 New ramp DEMO Headquarter Nov 05 New ramp DEMO site Nov 05 Quick Store DEMO site Nov 05 The bridge new year day 06 The river trail Snow over river